Ανδρέας Σκαρής Αρχ. μηχανικός / Ενεργειακός επιθεωρητής Ιωάννης Σκαρής Πολ. μηχανικός / Ενεργειακός επιθεωρητής

Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

  • Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

  • Βεβαιώσεις νομιμότητας μηχανικού για συμβολαιογραφικές πράξεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ρύθμιση των τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών που
υπάρχουν στο ακίνητό σας υπεύθυνα και γρήγορα.

Ρυθμίζοντας το ακίνητό σας με τον τελευταίο Ν.4495/17, το νομιμοποιείται για τριάντα χρόνια
και αυξάνεται την εμπορική του αξία.

Η νομιμοποίηση κάθε αυθαιρέτου ακινήτου είναι απαραίτητη για την μεταβίβασή ή
την πώλησή του.

Υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού τυχόν προστίμων που έχουν ήδη καταβληθεί
και έτσι η ένταξη του ακινήτου στο Ν.4495/17 σας παρέχει αισθητά χαμηλότερη τιμή.

Το κόστος τακτοποίησης είναι κατά πολύ μικρότερο του ισχύοντος τέλους ανέγερσης

και διατήρησης αυθαιρέτου.

Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας (ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ)
μετά την καταβολή της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Τι ρυθμίζεται

Ημιυπαίθριοι χώροι

Υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθμευσης που χρησιμοποιούνται ως κατοικία

Πατάρια, σοφίτες

Υπερβάσεις δόμησης

Πέργκολες, δώματα που δεν φαίνονται στην οικοδομική άδεια

Νόμιμες πέργκολες οι οποίες έχουν κλειστεί περιμετρικά

Αλλαγή χρήσης μπαλκονιών σε κατοικία

Ανέγερση νέου ή επέκταση υφισταμένου χωρίς άδεια

Διαδικασία

Η διαδικασία ξεκινάει με μια προεκτίμηση  του προστίμου του ακινήτου σας.

Μετά γίνεται αυτοψία στο ακίνητό σας και σας ενημερώνουμε για το συνολικό κόστος.

Υποβάλλουμε ηλεκτρονικά την δήλωση και εκδίδουμε το παράβολο
του αυθαιρέτου που πληρώνεται σε Τράπεζα.

Κατόπιν αποφασίζει ο πελάτης εάν θα πληρωθεί το ποσόν εφάπαξ
(20% έκπτωση) ή θα πληρωθεί σε σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες άτοκες δόσεις.

Με την τελική πληρωμή εκδίδεται βεβαίωση μηχανικού για την ολοκλήρωση της διαδικασί


Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

———————————————————————————–

Σε ισχύ τίθεται πλέον ο πέμπτος κατά σειρά νόμος για τα αυθαίρεται, μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βασικό χαρακτηριστικό του ν.4495/17 είναι η ελάφρυνση των προστίμων για αρκετές κατηγορίες παρανομιών και για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

.  Ποιές πολεοδομικές παραβάσεις δεν χρειάζονται νομιμοποίηση;

Οι αποκλίσεις των διαστάσεων του κτιρίου έως 10% και έως 50 τ.μ., οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μεν χωρίς άδεια, αλλά χωρίς να υπερβαίνουν τα όσα ορίζει ο νόμος (λ.χ.να μην υπάρχει υπέρβαση συντελεστή δόμησης). Επίσης, η αλλαγή χρήσης χωρίς άδεια από κύρια σε άλλη, η οποία όμως να επιτρέπεται στη συγκεκριμένη περιοχή,  και η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς άδεια. Στις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, όπως ισχύει.

.  Τι ισχύει για τις μικρές πολεοδομικές παραβάσεις;

Ο νόμος περιλαμβάνει έναν κατάλογο με 18 κατηγορίες πολεοδομικών παραβάσεων που νομιμοποιούνται μόνο με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ. Ανάμεσα σε αυτές, η προσθήκη εξωτερικής μόνωσης στο κτίριο, η κατασκευή πέργκολας έως 50 τ.μ., αποθήκης έως 15 τ.μ. , πρόχειρες ξύλινες κατασκευές έως 8 τ.μ.

.  Τι ισχύει για τα αυθαίρετα προ της 30.11.1955 και τι από  1.12.1955 έως 9.6.1975; Τι ισχύει για αυθαίρετα από 10.6.1975 έως 31.12.1982;

Τα αυθαίρετα της πρώτης κατηγορίας δεν θεωρούνται αυθαίρετα, δεν του επιβάλλονται πρόστιμα νομιμοποίησης και επιτρέπεται η μεταβίβασή τους. Το ίδιο ισχύει και για παλαιά αυθαίρετα που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με τους αντίστοιχους νόμους του 1977, 1983, 1985 και 2005. Τα αυθαίρετα της δεύτερης κατηγορίας (1955-1975) νομιμοποιούνται με την καταβολή παραβόλου 250 ευρώ, χωρίς την πληρωμή  προστίμου. Της τρίτης κατηγορίας (1975-1982) νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και του 15% του προστίμου.

.  Τι ισχύει για τα αυθαίρετα από 1.1.983 έως 31.12.1992 και για εκείνα από 1.1.1993 έως 26.7.2011;

Τα πρώτα νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και του 60% του προστίμου. Τα δεύτερα καταβάλλοντας το παράβολο και το 100% του προστίμου. Για τα αυθαίρετα με παρανομίες άνω του 40%, η οριστική  εξαίρεση από την κατεδάφιση θα γίνει με επιπλέον αγορά συντελεστή,  όταν ετοιμαστεί το σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα.

.  Τι γίνεται αν κάποιος κληρονομήσει ακίνητο με αυθαιρεσία;

Αν έχει ανεγερθεί έως τις 28.7.2011, μπορεί να το νομιμοποιήσει σύμφωνα με τον ισχύοντα.  Μόνη διαφορά, ότι θα πρέπει να υποβάλει στα δικαιολογητικά και το Ε9 του αποβιώσαντος.

.  Τι ισχύει για τα αυθαίρετα που έχουν ξεκινήσει την διαδικασία υπαγωγής και δεν την έχουν ολοκληρώσει;

Τα αυθαίρετα αυτά μπορούν να υπαχθούν στον νέο νόμο. Η οφειλή επαναυπολογίζεται και συμψηφίζεται με τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Ειδικά για την ρύθμιση του 2010 για τους ημιυπαίθριους (ν.3843), το υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ ως παράβολο υπέρ του Πράσινου Ταμείου.

.  Πόσο κοστίζει το παράβολο;

Το παράβολο ορίζεται σε 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση έως 100 τ.μ., 500 ευρώ για 100-500 τ.μ., 1000 ευρώ για 500-2000 τ.μ., 4000 ευρώ για 2000-5000 τ.μ., 10.000 ευρώ για αυθαίρετα άνω των 5000τ.μ.

Πρόστιμα με εκπτώσεις

.  Πως υπολογίζεται το πρόστιμο;

Ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται με βάση το εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης επί την τιμή ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών, επί τον συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές των σχετικών ενδείξεων-τετραγωνιδίων της αίτησης, όπου απαιτούνται (ανάλογα με την κατηγορία του αυθαιρέτου).

.  Με ποιό τρόπο αποπληρώνεται το πρόστιμο;

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στην εφάπαξ αποπληρωμή (εξασφαλίζει έκπτωση 20%, αν γίνει σε ένα μήνα), την άμεση καταβολή του 30% και του υπολοίπου 70% με δόσεις (εξασφαλίζει έκπτωση 10%, επίσης εντός μήνα) ή την καταβολή με δόσεις (έως 100). Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δικαούται έκπτωση 20% αν ξεκινήσει τη διαδικασία έως τις 8.4.2018 και 10% αν ξεκινήσει τη διαδικασία από 9.4.2018 έως 8.10.2018.

.  Ποιοί δικαιούνται έκπτωση;

Μια σειρά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: ΑμεΑ (καταβάλλουν 15-20% του προστίμου), παλινοστούντες ομογενείς (20% του προστίμου) και πολύτεκνοι (20%-50%). Επίσης, τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ (30% του προστίμου), μακροχρόνια άνεργοι (30% του προστίμου) κ.α. 


Σε ισχύ τίθεται πλέον ο πέμπτος κατά σειρά νόμος για τα αυθαίρεται, μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βασικό χαρακτηριστικό του ν.4495/17 είναι η ελάφρυνση των προστίμων για αρκετές κατηγορίες παρανομιών και για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.