Ανδρέας Σκαρής Αρχ. μηχανικός / Ενεργειακός επιθεωρητής Ιωάννης Σκαρής Πολ. μηχανικός / Ενεργειακός επιθεωρητής

Εξοικονομώ κατ οίκον – Ενεργειακά

 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις

 • Ενεργειακά πιστοποιητικά

 • Ενεργειακές μελέτες – ΚΕΝΑΚ

 • Μελέτες καυσίμων αερίων

 • Βιοκλιματικά κτίρια

 • Πράσινες ταράτσες

 • Βεβαιώσεις μηχανικού για μεταβίβαση κατοικιών-επαγγελματικών χώρων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ

 

Είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει στους  ιδιοκτήτες κατοικιών  να πραγματοποιήσουν κάποιες παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση  του ακινήτου τους εξοικονομώντας χρήματα από την αναβάθμισή του και αυξάνοντας την αξία του ακινήτου. Οι παρεμβάσεις αυτές προτείνονται κατόπιν ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή

Γιατί να συμετέχει κάποιος στο νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ;

Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας και οι βελτιωτικές παρεμβάσεις επιδοτούνται μέσω του προγράμματος ” Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον”. Συγκεκριμένα τα οφέλη του προγράμματος είναι:

Εξοικονόμηση χρημάτων. Μπορείτε να επιδοτηθείτε ως και 70% για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού σας.  Αυτό σημαίνει πως όσες εργασίες εντάξετε στο εξοικονόμηση κατ’ οίκον, θα τις κάνετε τελικά με το 1/3 του κόστους τους και ίσως και ακόμη λιγότερο.  Εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς μετά την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας θα καταναλώνετε πολύ λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη για την παροχή ζεστού νερού και για άλλες ενεργοβόρες διαδικασίες.

Αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής και συνεπώς στο βιοτικό σας επίπεδο.

Αύξηση αξίας του ακινήτου σας.

Πότε ανοίγει το πρόγραμμα; Βάσει της ανακοίνωσης του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Τι θα πρέπει να κάνουν όσοι επιθυμούν να υπαχθούν; Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα θα πρέπει να εξετάσει εάν καλύπτει τα κριτήρια. Αν ναι θα πρέπει να απευθυνθεί σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του και να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).

Τα κριτήρια

Ποιές είναι οι επιλέξιμες κατοικίες για τις ανάγκες του προγράμματος; Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα.

Μπορούν να υπαχθούν όλες οι κατοικίες στο πρόγραμμα; Οχι. Για να υπαχθεί μια κατοικία στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.  Θα πρέπει επίσης να είναι νόμιμη και να χρησιμοποιείται για  πρώτη κατοικία.

Ποιό είναι το μέγιστο ύψος δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα; O μέγιστος επιχορηγούμενος προυπολογισμός του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

Λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια για την υπαγωγή στο πρόγραμμα; Ναι. Λαμβάνεται υπόψη το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα προσαυξανόμενο κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος.  Για το λόγο αυτό, έχει καθοριστεί επταβάθμια κλίμακα εισοδήματος όπως φαίνεται και παρακάτω αναλυτικά:

Ατομικό εισόδημα εώς 10.000 ευρώ , οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ  βασικό ποσό επιχορήγησης 60%,  αύξηση επιχορήσης ανά εξαρτώμενο τέκνο 5% και μέγιστο ποσό επιχορήγησης 70%.

Ατομικό εισόδημα 10.000-15.000, οικογενειακό εισόδημα 20.000-25.000 βασικό ποσό επιχορήγησης 50%, αύξηση επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο 5% και μέγιστο ποσό επιχορήγησης 70%.

Ατομικό εισόδημα 15.000-20.000, οικογενειακό εισόδημα  25.000-30.000 βασικό ποσό επιχορήγησης 40%, αύξηση επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο 5% και μέγιστο ποσό επιχορήγησης 70%.

Ατομικό εισόδημα 20.000-25.000, οικογενειακό εισόδημα 30.000-35.000 βασικό ποσό επιχορήγησης 35%, αύξηση επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο 5% και μέγιστο ποσό επιχορήγησης 70%.

Ατομικό εισόδημα 25.000-30.000, οικογενειακό εισόδημα 35.000-40.000 βασικό ποσό επιχορήγησης 30%, αύξηση επιχορήγησης  ανά  εξαρτώμενο τέκνο 5% και μέγιστο ποσο επιχορήγησης 50%.

Ατομικό εισόδημα 30.000-35.000, οικογενειακό εισόδημα 40.000-45.000 βασικό ποσό επιχορήγησης 25%, αύξηση επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο 5% και μέγιστο ποσό επιχορήγησης 50%.

Ατομικό εισόδημα 35.000-40.000, οικογενειακό εισόδημα 45.000-50.000 βασικό ποσό επιχορήγησης 0%, αύξηση επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο 0% και μέγιστο ποσό επιχορήγησης 0%.

Οι παρεμβάσεις που κρίνονται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι εξής:

α) Αντικατάσταση κουφωμάτων,  β)  τοποθέτηση συστημάτων σκίασης,  γ) τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πυλωτής,  δ) αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ε) αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης .

Πώληση – ενοικίαση ακινήτου

Από 9 Ιανουαρίου 2011 είναι απαραίτητη η έκδοση
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ( Π.Ε.Α) για τις παρακάτω περιπτώσεις.

 • Για νέες συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων άνω των 50 τ.μ.
 • Για νέες συμβάσεις   μίσθωσης επαγγελματικού ακινήτου
 • Για αγοραπωλησία κτιρίων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

 • Τίτλος ιδιοκτησίας
 • Δήλωση ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)
 • Οικοδομική ΄Αδεια
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη, τοπογραφικό διάγραμμα)
 • Φύλλο συντήρησης της κεντρικής θέρμανσης καικλιματισμού.