Ανδρέας Σκαρής Αρχ. μηχανικός / Ενεργειακός επιθεωρητής Ιωάννης Σκαρής Πολ. μηχανικός / Ενεργειακός επιθεωρητής

Άδειες μελέτες κατοικιών – Επαγγελματικών Χώρων

  • Οικοδομικές άδειες κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

  • Αρχιτεκτονικές μελέτες και εφαρμογές

  • Αδειες λειτουργίας καταστημάτων
  • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

  • Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές λύσεις

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

  • Περιβαντολογικές μελέτες